Tillbaka

Prenumeration

Vedlikeholdskostnader


Prenumerationsperiod:
  • Månader: 24 (Antal upplagor: 2)Köp prenumeration:

Vedlikeholdskostnader 2018


Kjøpevilkår:
Prisen gjelder per utgave. Ved alle kjøp sendes en faktura. Ved kjøp av abonnemang forbinder man seg i minst to år (to utgaver). Bøkene gis ut hvert år og faktura sendes ut i forbindelse med ny utgave. Prisene gjelder for inneværende år med forbehold om prisøkninger i de kommende årene.

Oppsigelse av fysisk bok og onlineversjon:
Om du har hatt et abonnemang og vil si opp boken, må du gjøre det skrivning (info@aareon.se) senest den 31 januar aktuelt år, ellers betaler du automatisk for ytterligere et år.

Tiltakspriser:
Alle priser i Vedlikeholdskostnadsboken er omregnet til NOK og er også anpasset til det norske markedet.
Vedlikeholdskostnadsboken hjelper deg å planlegge og budsjettere vedlikeholdet av din eiendom. Boken kan også brukes som en del i REPABs system for vedlikeholdsplanlegging, som foruten boken består av programvaren Incit Xpand. I Vedlikeholdskostnadsboken får du informasjon om aktuell kostnad, tidsforbruk og vedlikeholdsintervall for ca 4 500 tiltak.

Vedlikeholdstiltakene omfatter:
• Mark
• Bygning
• Maling
• VVS
• El & tele
• Transporter
• Styr- & reglerutstyr
• Utstyr
powered by hpublication.com