Tillbaka   Logga in

Vedlikeholdskostnader 2019


Tillgängliga versioner:
  • Digital Version
  • Digital + Tryckt Version
  • Tryckt VersionPris::
Kjøpevilkår:
Prisen gjelder per utgave. Ved alle kjøp sendes en faktura. Ved kjøp av abonnemang forbinder man seg i minst to år (to utgaver). Bøkene gis ut hvert år og faktura sendes ut i forbindelse med ny utgave.

Oppsigelse av fysisk bok og onlineversjon:
Om du har hatt et abonnemang og vil si opp boken, må du gjøre det senest den 31 januar aktuelt år, ellers betaler du automatisk for ytterligere et år.

Tiltakspriser:
Alle priser i Vedlikeholdskostnadsboken er omregnet til NOK og er også anpasset til det norske markedet.
Vedlikeholdskostnadsboken hjelper deg å planlegge og budsjettere vedlikeholdet av din eiendom. Boken kan også brukes som en del i REPABs system for vedlikeholdsplanlegging, som foruten boken består av programvaren Incit Xpand. I Vedlikeholdskostnadsboken får du informasjon om aktuell kostnad, tidsforbruk og vedlikeholdsintervall for ca 4 500 tiltak.

Vedlikeholdstiltakene omfatter:
• Mark
• Bygning
• Maling
• VVS
• El & tele
• Transporter
• Styr- & reglerutstyr
• Utstyr
powered by hpublication.com