Tillbaka   Logga in

Prenumeration

Underhållskostnadsboken


Tillgängliga versioner:
  • Digital Version
  • Digital + Tryckt Version
  • Tryckt VersionPrenumerationsperiod:
  • Månader: 24 (Antal upplagor: 2)Köp prenumeration:

Underhållskostnader 2019


Köpvilkor:
Pris avser per utgåva. Vid alla köp skickas en faktura i efterhand. För köp av prenumeration binder man upp sig minst två år (två utgåvor). Böckerna släpps årsvis och fakturorna skickas ut i samband med ny utgåva. Priserna gäller för innevarande år med reservation för prishöjning kommande år.

Uppsägning av fysisk bok och onlineversion:
Om du har haft ett abonnemang och vill säga upp boken måste du göra det skriftligt (info@aareon.se) senast den 31 januari aktuellt år annars betalar du med automatik för ytterligare ett år.

Undehållskostnadsboken hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Boken kan även användas som en del i REPABs system för underhållsplanering, som förutom boken består av programvaran Incit Xpand. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall, för c:a 4 500 åtgärder.

Åtgärderna omfattar:
* Mark
* Bygg
* Måleri
* VVS
* El och tele
* Transporter
* Styr- och regler
* Utrustning
powered by hpublication.com