Tillbaka

Prenumeration

Förskolor


Tillgängliga versioner:
  • Digital Version
  • Digital + Tryckt Version
  • Tryckt VersionPrenumerationsperiod:
  • Månader: 24 (Antal upplagor: 2)Köp prenumeration:

Förskolor 2019


Köpvilkor:
Pris avser per utgåva. Vid alla köp skickas en faktura i efterhand. För köp av prenumeration binder man upp sig minst två år (två utgåvor). Böckerna släpps årsvis och fakturorna skickas ut i samband med ny utgåva. Priserna gäller för innevarande år med reservation för prishöjning kommande år.

Uppsägning av fysisk bok och onlineversion:
Om du har haft ett abonnemang och vill säga upp boken måste du göra det senast den 31 januari aktuellt år annars betalar du med automatik för ytterligare ett år.


Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade nyckeltal, nyckeltal för förbrukning och nyckeltal för tidsåtgång för en viss aktivitet.
powered by hpublication.com