Tillbaka   Logga in

Prenumeration

Antikvariska


Tillgängliga versioner:
  • Digital Version
  • Digital + Tryckt Version
  • Tryckt VersionPrenumerationsperiod:
  • Månader: 24 (Antal upplagor: 2)Köp prenumeration:

Antikvariska 2019


Köpvilkor:
Pris avser per utgåva. Vid alla köp skickas en faktura i efterhand. För köp av prenumeration binder man upp sig minst två år (två utgåvor). Böckerna släpps årsvis och fakturorna skickas ut i samband med ny utgåva. Priserna gäller för innevarande år med reservation för prishöjning kommande år.

Uppsägning av fysisk bok och onlineversion:
Om du har haft ett abonnemang och vill säga upp boken måste du göra det skriftligt (info@aareon.se) senast den 31 januari aktuellt år annars betalar du med automatik för ytterligare ett år.


Underhållskostnader hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Boken kan även användas som en del i Aareons system för underhållsplanering, som förutom boken består av programvaran Incit Xpand.

I Underhållskostnader redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall, för cirka 240 årgärder.

Åtgärderna omfattar:
* Utvändigt bygg
* Invändigt bygg
* Inventarievård
* Måleri
powered by hpublication.com