Tillbaka   Logga in

Industrier 2019


Tillgängliga versioner:
  • Digital Version
  • Digital + Tryckt Version
  • Tryckt VersionPris::
Köpvilkor:
Pris avser per utgåva. Vid alla köp skickas en faktura i efterhand. För köp av prenumeration binder man upp sig minst två år (två utgåvor). Böckerna släpps årsvis och fakturorna skickas ut i samband med ny utgåva. Priserna gäller för innevarande år med reservation för prishöjning kommande år.

Uppsägning av fysisk bok och onlineversion:
Om du har haft ett abonnemang och vill säga upp boken måste du göra det skriftligt (info@aareon.se) senast den 31 januari aktuellt år annars betalar du med automatik för ytterligare ett år.


Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade nyckeltal, nyckeltal för förbrukning och nyckeltal för tidsåtgång för en viss aktivitet.
powered by hpublication.com